Contact

Bericht aan Kim

Leefstijlcoach Kim

Kim Heynen
Ruys van Splintersingel 21,
5954 BL Beesel

Werkdagen

Maandag:     8:00 - 17:00 uur
Dinsdag:       8:00 - 17:00 uur
Woensdag:   8:00 - 12:00 uur
Donderdag:  9:00 - 14:00 uur

06-16533625

AGB code zorgverlener: 90105938
AGB code praktijk: 90065186
KVK nummer: 61404128
BTW nummer: NL121083718B01 

IBAN: NL02RABO0191653977 t.n.v. Kim Heynen

Hé, en wat  is Kim nog meer ...

… in ieder geval super trots dat ik jouw leefstijlcoach mag zijn. Want hoe mooi is het dat je mensen keer op keer, op keer, met bepaalde inzichten naar huis laat gaan. Dat je ziet dat ze aan het stuur staan en niet met één hand, maar met beide handen. Zó belangrijk...

...dat werd me allemaal nog duidelijker tijdens mijn scheiding. Een hele lastige periode, waarin ik heel veel geleerd heb; het mogen kiezen voor mezelf en de kinderen. Wat vind ik nu echt belangrijk? Wat gun ik mezelf en de kinderen? Hoe leef ik vanuit waarden. 
Ik werk niet alleen volgens ACT (Acceptance and Commitment therapie), maar ik leef ook volgens ACT 😊 

... en dat gun ik jou ook! ;)

Diploma's  en certificaten

 • Leefstijlcoach (Academie voor Leefstijl en Gezondheid)
 • Verpleegkundige HBO
 • Basisopleiding ACT (Eten = gedrag)
 • Verdiepingscursus ACT
 • VIP traject ACT 
 • Positieve gezondheid (basisopleiding en verdieping voor groepen)
 • Emotie eten de baas
 • Overgang vrouwen en leefstijl
 • Bootcamp trainer AALO
 • EHBO volwassenen + Sport EHBO
 • Cool - startinstructie
 • Audiometrie scholing

.

Privacy statement

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden doordat u gebruik maakt van de diensten van Leefstijlcoach Kim en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leefstijlcoach Kim heeft verstrekt.

PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor-en achternaam -uw adresgegeven -uw telefoonnummer-uw geboortedatum-uw geslacht -uw e-mailadres -uw IP-adres.

Waarom Leefstijlcoach Kim gegevens nodig heeft.

Leefstijlcoach Kim verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Leefstijlcoach Kim uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Verwerking + bewaartermijn persoonsgegevens

Leefstijlcoach Kim respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. De persoonsgegevens worden uitsluiten door Leefstijlcoach Kim gebruikt. U heeft ten allen tijden de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen en te verwijderen. Leefstijlcoach Kim bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn.

Delen met anderen

De persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt in overeenstemming met u en indien dit nodig is om aan de overeenkomst te kunnen voldoen of wanneer Leefstijlcoach Kim hiertoe wettelijk verplicht is.

Gebruik van cookies

De website van Leefstijlcoach Kim maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, iPad of smart Phone. Deze informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door deze website. De website van Leefstijlcoach Kim maakt hiervan gebruik om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De website van Leefstijlcoach Kim gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiligen

Het onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit ondanks alle zorgvuldigheid die wij in acht nemen. Wij vragen u als u een kwetsbaarheid ontdekt deze zo snel mogelijk te melden. Geef ons voldoende informatie zodat wij dit probleem zo spoedig mogelijk kunnen verhelpen. Wij kunnen dan meteen de benodigde maatregelingen treffen. Gebruik hiervoor het telefoonnummer +31 (0) 616533624 of het formulier op de pagina contact. Laat uw contactgegevens, minimaal een telefoonnummer of e-mailadres zodat wij met u in contact kunnen treden. Leefstijlcoach Kim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leefstijlcoach Kim maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Leefstijlcoach Kim verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Leefstijlcoach Kim op via info@leefstijlcoachkim.nl.

Leefstijlcoach Kim is als volgt te bereiken:

Postadres: Ruys van Splintersingel 21, 5954 BL Beesel
Vestigingsadres Leefstijlcoach Kim: Ruys van Splintersingel 21, 5954 BL Beesel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van koophandel: kvk61404128
Telefoon: 06-16533625
E-mailadres: info@leefstijlcoachkim.nl